Još jednom se zahvaljujemo našim prijateljima iz World Vision-a na realizaciji projekta pod nazivom "Živimo svoj san kroz slobodne aktivnosti".