JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA “ BANOVIĆI SELO “

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

Tuzlanski Kanton

75290 Banovići

Banovići Selo

Brezje bb. 


Phone: 387-35-872-106; 872-105


Fax: 387-35-872-106


E-mail: sb.skola@bih.net.ba

POČETNA STRANA

HISTORIJAT ŠKOLE

ŠKOLSKA 2018/19

NASTAVNI KADAR

KONTAKT