JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA “ BANOVIĆI SELO “

POČETNA STRANA

HISTORIJAT ŠKOLE

ŠKOLSKA 2018/19

NASTAVNI KADAR

KONTAKT

NASTAVNI KADAR U ŠKOLSKOJ 2017/18 GODINI 

1.

MEHIĆ ZUMRA

RAZREDNA NASTAVA

2.

BOŠNJIĆ INDIRA

RAZREDNA NASTAVA

3.

BEHRIĆ MEVLIDA

RAZREDNA NASTAVA

4.

DELIĆ NUSRETA

RAZREDNA NASTAVA

5.

BEČIĆ ĆAMILA

RAZREDNA NASTAVA

6

DEMIROVIĆ NERMINA

RAZREDNA NASTAVA

7.

SALETOVIĆ NERMINA

BHS JEZIK

8.

HALILOVIĆ NAJLA

BHS JEZIK

9.

UŠČUPLIĆ AMRA

BHSJEZIK

10.

RAHMANOVIĆ SANELA

ENGLESKI JEZIK

11.

LUGAVIĆ INELA

ENGLESKI JEZIK

12.

ČOLIĆ SEAD

MATEMATIKA

13.

IMŠIROVIĆ DŽEVAD

MATEMATIKA

14.

MORANKIĆ MIRZA

MUZIČKA KULTURA

15.

MALJIŠEVIĆ MUSTAFA

TJELESNI ODGOJ

16.

KOVAČEVIĆ ADMIR

BIO LOGIJA

17.

MEŠKOVIĆ NEVRESA

FIZIKA

18.

DOSTOVIĆ EMIRA

INFORMATIKA

19.

KADRIĆ KENAN

NJEMAČKI JEZIK

20.

HUSIĆ MEDHIJA

ISLAMSKA VJERONAUKA

21.

ZRNANOVIĆ ŠEFIK

HISTORIJA-GEOGRAFIJA

22.

ČAMDŽIĆ NERMIN

LIKOVNA KULTURA

23.

HODŽIĆ ABDEL

HISTORIJA

24.

TELALOVIĆ MIRNESA

KULTURA ŽIVLJENJA

25.

SLOMIĆ MURADIJA

TEHNIČKI ODGOJ