Zahvaljujući World Vision-u nabavili smo opremu za saobraćajnu i ekološku sekciju, police za smještaj učeničkih portfolija i majice za javne nasutpe učenika naše škole. Nadamo se da će realizacija ovog projekta motivisati učenike da ostvaruju što bolje rezultate na takmičenjima.